Vänd dig till oss för att få hjälp med frågor inom familjerätt

FAMILJERÄTT FÖR HELA LIVET

Förr eller senare kommer du att stöta på familjerätt i en eller annan form. Familjerätt är ett brett juridiskt område som omfattar ett stort antal olika teman - från äktenskapsförord och vårdnad om barn till bouppteckningar och fördelning av arv.

Det kan hända att det uppstår frågetecken i olika situationer eller att du behöver juridisk hjälp av någon som kan reglerna inom familjerättens olika grenar. Då kan du vända dig till oss på Familjerätt. Vi erbjuder kvalificerad juridisk hjälp och specialiserar oss på familjerätt. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor som befinner sig i olika situationer och skeden i livet. Vår målsättning är att bygga upp långvariga samarbeten med våra klienter. Ju bättre vi lär känna dig, desto effektivare kan vi hjälpa dig med dina ärenden.

Vi kan trygga dig mot att det uppstår konflikter i framtiden, till exempel genom att skriva ett äktenskapsförord eller genom att upprätta ett testamente. Du kan givetvis få juridisk hjälp av oss om du behöver inleda en process mot en person, ett företag eller en myndighet, eller om någon har inlett en process gentemot dig.

När man inte kan komma överens

Vid skilsmässor eller när sambor väljer att separera kan det hända att man har mycket svårt att komma överens, inte bara sinsemellan, utan också i frågor som har att göra med de gemensamma barnen. Detta är ett mycket vanligt tema inom familjerätt. En skilsmässa eller separation innebär dels att man måste lösa många praktiska frågor såsom huruvida någon av parterna skall bo kvar i den gemensamma bostaden. Sådana frågor kan lätt ge upphov till konflikter och slitningar.

För att förhålla sig saklig och se till att en rättvis fördelning av de gemensamma ägodelarna görs är det viktigt att skaffa ett juridiskt ombud som kan ge råd och se till att alla dokument kring överlåtelser och liknande blir korrekt uppställda. En erfaren jurist hjälper dig att föra din talan gentemot den andra parten och ser till att ni lyckas hitta praktiska lösningar kring hur er bodelning ska genomföras.

I frågor som rör de gemensamma barnen kan vi också föra din talan. Det är många som känner att det är svårt att kommunicera med den tidigare partnern på grund av de starka känslor som rörs upp. Vi hjälper dig att framföra dina önskemål kring vårdnad, boende och umgänge med barnen. Om det inte går att hitta hållbara lösningar genom samtal kan vi föra din talan i rätten i en vårdnadstvist.

Arv och kvarlåtenskap

Ibland kan man behöva hjälp med att få ut sin rättmätiga del av kvarlåtenskap från släktingar eller andra personer som har stått en nära. I Sverige är det inte möjligt att testamentera alla sina tillgångar till en enda person eller en stiftelse. Det finns något som heter laglott som bröstarvingar alltid har rätt till. Hur resten av arvet fördelas kan regleras i ett testamente. Om du är intresserad av att upprätta ett testamente gör vi det gärna åt dig.

Idag är det också vanligt att människor gifter om sig. För att försäkra att den nuvarande maken/makan får bo kvar i den gemensamma bostaden om du skulle avlida kan även här ett testamente upprättas. Det kan också vara fördelaktigt att reglera arvet i förväg. Vi ger dig råd kring vad som är bäst i din situation.

Praktiken visar också att arvskiften kan leda till konflikter gällande hur arvet exakt skall delas upp. Det kan hända att man är oense i släkten kring om en fastighet skall behållas i gemensam ägo eller om den skall säljas. Vi hjälper till att medla mellan parterna för att försöka komma fram till en lösning som passar alla.

Kvalificerad juridisk hjälp

Vänd dig till familjerättsexperterna i Stockholm för att få kvalificerad juridisk hjälp i ditt ärende. Vår målsättning är att vara en trygg och engagerad partner i allt som har med juridik att göra - vare sig det handlar om familjerätt eller frågor som rör ditt företag.

Kontakta oss för att få rådgivning så beslutar vi tillsammans hur vi kan ta ditt ärende vidare.

 

Vänd dig till oss för att få rådgivning i ditt ärende gällande familjerätt.